For å enkelt finne frem på våre nettsider kan du benytte søkefunksjonen

NAV Hjelpemiddelsentral – hjelpemidler til funksjonshemmede

Det er ikke alltid like lett å vite om et barn med nedsatt funksjonsevne trenger hjelpemidler, hva barnet trenger, hva som fins og hvordan man skal gå frem for å anskaffe et hjelpemiddel. Vi gir dere derfor informasjon om NAV hjelpemiddelsentral og en guide til søknadsprosessen.
NAV Hjelpemiddelsentral

Hva er NAV Hjelpemiddelsentral?

Nav hjelpemiddelsentral har et overordnet ansvar til å delegere og tilrettelegge hjelpemidler til funksjonshemmede i hvert fylke. NAV kjøper og eier hjelpemidler fra ulike leverandører og låner de ut til barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne og et langvarig behov. Dette formidles via Hjelpemiddelsentralen, som i tillegg er et ressurs- og kompetansesenter og bistår med blant annet rådgivning, veiledning, tilrettelegging og opplæring. Det fins 1 hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Som følge av ny fylkesfordeling i 2020, har det nå også blitt nye navn på sentralene som i hovedsak følger de nye fylkene.

Rammeavtaler

NAV inngår rammeavtaler med ulike leverandører i noen produktområder. Dette er det nasjonale sortimentet av hjelpemidler. Når man søker på et hjelpemiddel via NAV hjelpemiddelsentral gjøres det en vurdering om et av hjelpemidlene på rammeavtale dekker behovet. I mange tilfeller finnes det ikke hjelpemidler på rammeavtale som gjør det, og man kan da søke om dispensasjon for å kjøpe inn andre hjelpemidler.

Hva kan man søke på?

Det fins ekstremt mange hjelpemidler, men ingen fullstendig oversikt.

I hjelpemiddeldatabasen på NAV sine sider, finner dere veldig mange forskjellige hjelpemidler som også er satt i ulike kategorier.

Hvilke Krabatprodukter er på rammeavtale?

Krabat har rammeavtale på:

Utover det kan man søke Pilot og Pirat på dispensasjon. Dere finner Krabat sine produkter i hjelpemiddeldatabasen HER.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om hjelpemidler må barnet ditt ha et langvarig behov (over 2 år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder også for ungdom og voksne.

Hvordan søker man på hjelpemidler?

Er du usikker på hva barnet ditt trenger? Da er det best å søke råd hos en ergoterapeut eller fysioterapeut. Det er som regel de som bistår med søknader til NAV Hjelpemiddelsentral. Vi anbefaler uansett at du tar kontakt med helsepersonell i kommunen der du bor slik at barnet kan få en god vurdering og oppfølging. Noen foreldre har brukerpass og kan selv sende inn søknad.

Prosessen går ofte slik:

 • Ta kontakt med ergoterapeut eller fysioterapeut i din kommune.
 • Terapeuten vil hjelpe deg med en vurdering i forhold til hva slags behov og hjelpemiddel som kan være nødvendig.
 • Når dere har kommet frem til hvilket hjelpemiddel som kan være aktuelt, hjelper terapeuten deg med å søke om utprøving av hjelpemiddelet, eller tar direkte kontakt med hjelpemiddelfirma (litt ulik praksis ved de forskjellige hjelpemiddelsentralene).
 • Det blir satt en dato der terapeut fra kommunen, terapeut/produktspesialist fra hjelpemiddelfirma, barnet og evt. foreldre møtes for en utprøving. Dette blir ofte gjort på skolen/barnehagen og hjemme, men gjøres også på hjelpemiddelsentralen eller kontoret til kommuneterapeuten.
 • Dersom utprøvingen var vellykket, sender terapeuten inn en søknad til NAV hjelpemiddelsentral.
 • Blir søknaden godkjent får hjelpemiddelfirma en bestilling, produktet blir produsert og sendt til NAV hjelpemiddelsentral og deretter ut til barnet (prosessen kan variere noe fra de ulike hjelpemiddelsentralene, forhør deg derfor med terapeut).

Hva trenger terapeuten for å søke?

nav.no finner terapeuten rett skjema for å søke om hjelpemiddelet

 • En positiv utprøving (man kan fortsatt søke uten utprøving, men det er ofte et pluss å ha prøvd hjelpemiddelet før man søker)
 • Et søknadsbrev med argumenter for valg av hjelpemiddel
 • Signatur fra foreldre
 • Tilbud fra hjelpemiddelfirma
 • Legeattest (hvis ikke dette er sendt inn tidligere)

Kontaktinformasjon til hjelpemiddelsentralene

NAV hjelpemiddelsentral Agder
Besøksadresse: Skytterheia 1 4790 Lillesand
Epost: nav.hot.agder@nav.no
Telefon: 40 70 28 10. Åpningstider tlf: kl.10.00-14.00

NAV hjelpemiddelsentral Kristiansand (tidligere Vest Agder)
Besøksadresse: Tangen 52, 4610 Kristiansand S
Telefon: 40 70 28 10

NAV hjelpemiddelsentral Innlandet Gjøvik (tidligere Oppland)
Besøksadresse: Bondelivegen 5, 2816 Gjøvik
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.oppland@nav.no
Telefon: 40 70 28 05. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-15.00

Elverum (tidligere Hedmark)
Besøksadresse: Hamarvegen 112, 2406 ELVERUM
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.hedmark@nav.no
Telefon: 40 70 28 04. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-15.00

NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal
Besøksadresse: Langrabben 4, 6013 ÅLESUND
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.moreogromsdal@nav.no
Telefon: 40 70 28 15

NAV hjelpemiddelsentral Nordland
Besøksadresse: Haakon Vii gate 98, 8004 BODØ
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.nordland@nav.no
Telefon: 40 70 28 18. Åpningstider tlf: Kl.09.00-14.30
Åpningstider for besøkende: kl. 09.00- 14.30

NAV hjelpemiddelsentral Oslo
Besøksadresse: Kabelgata, 0580 OSLO
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no
Telefon: 40 70 28 03. Åpningstider tlf: Kl.09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: kl. 08.00- 15.00

NAV hjelpemiddelsentral Rogaland
Besøksadresse: Svanholmen 7, 4313 SANDNES
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.rogaland@nav.no
Telefon: 40 70 28 11. Åpningstider tlf: Kl.09.00-11.00 og 12.00-14.00
Åpningstider for besøkende: kl. 09.00- 14.30

NAV hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark – Lakselv (tidligere Finnmark)
Besøksadresse: Peder Sivertsens vei 20, 9700 LAKSELV
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.finnmark@nav.no
Telefon: 40 70 28 20. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-14.30
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-14.30

Tromsø (tidligere Troms)
Besøksadresse: Stakkevollvegen 49-51, 9010 TROMSØ
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.troms@nav.no
Telefon: 40 70 28 19. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-14.30
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-14.30

NAV hjelpemiddelsentral Trøndelag- 2 lokasjoner- Levanger og Trondheim
Besøksadresse: Levanger: Kirkegata 2C, 7600 Levanger og Trondheim: Brøttemsvegen 105, 7093 Tiller
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.trondelag@nav.no
Telefon: 40 70 28 16. Åpningstider tlf: Kl.09.00-13.00 (felles tlf)
Åpningstider for besøkende: kl. 09.00- 15.00 (Levanger) og 09.00-14-30 (Trondheim) Stengt fra 11.00-11.30.

NAV hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark – Telemark (tidligere Skien)
Besøksadresse: Bedriftsvegen 46, 3735 SKIEN
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.telemark@nav.no
Telefon: 40 70 28 08. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-15.00

Vestfold (tidligere Sandefjord)
Besøksadresse: Borgeskogen 39, 3160 STOKKE
Telefon: 40 70 28 07. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-15.00

NAV hjelpemiddelsentral Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) – 2 lokasjoner – Bergen og Førde – Bergen
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.hordaland@nav.no
Telefon: 40 70 28 12. Åpningstider tlf: Kl. 10.00-14.00

Førde
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.sognogfjordane@nav.no

Telefon: 40 70 28 14

NAV hjelpemiddelsentral Vest-Viken (tidligere Buskerud og Asker)
Besøksadresse: Buskerudveien 126, 3027 DRAMMEN
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.buskerud@nav.no
Telefon: 40 70 28 06. Åpningstider tlf: Kl.09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: kl. 09.00- 15.00

NAV hjelpemiddelsentral Øst-Viken (tidligere Østfold)
Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3, 1718 GREÅKER
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.ostfold@nav.no
Telefon: 40 70 28 01. Åpningstider tlf: Kl.09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: kl. 08.00- 15.00

Krabatnytt

Fire ganger i året sender vi ut nyhetsbrev med fagstoff og informasjon om våre produkter. Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev direkte til din innboks.