For å enkelt finne frem på våre nettsider kan du benytte søkefunksjonen

Cerebral Parese symptomer

Symptomer på Cerebral Parese (CP) kan variere enormt, og i tillegg være vanskelig å oppdage før barnet har fylt nærmere 1 år. Allikevel fins det fortsatt noen kjennetegn man kan være oppmerksom på, både før og etter 1 år som vi skal gå igjennom i denne artikkelen.
Skrevet av: Kine Huseby Michelsen, fysioterapeut og markedsansvarlig
cerebral parese symptomer

Tidlige symptomer på CP

Cerebral Parese er en veldig omfattende funksjonshemming, og diagnostiseringen er ikke alltid en lett prosess for spesialistene, verken før eller etter 1 års alderen. Det kan være utfordrende å sette diagnosen ettersom at det er så store forskjeller fra barn til barn. Noen barn med CP har nedsatt funksjon i hele kroppen, mens andre kun i en hånd ( Les mer om alvorlighetsgradene her). Et viktig fellestrekk for diagnosen er uansett at hjerneskaden ikke er progressiv, men holder seg statisk igjennom livet. Selv om det er enklere å avgjøre om barnet har CP etter 1 år, fins det allikevel noen tegn og symptomer som kan oppdages før:

Senere motorisk utvikling enn andre spebarn (ikke glem at noen spebarn er tregere enn andre, det trenger derfor ikke bety at barnet har CP).

 • Redusert muskeltone. Barnet vil kjennes slapt ved løfting.
 • Vanskelig for å kontrollere hode. Blant annet holde det oppe i mageliggende, sittende.
 • Suge og svelge vansker.
 • Anspent i muskulatur.
 • Bruker helst den ene siden av kroppen.
 • Kan få ufrivillige bevegelser.
 • Bevegelsene mellom hø og ve side av kroppen kan være ulike.
 • Lite oppmerksom på sanseinntrykk
 • Uvanlig kroppsposisjon

Senere symptomer på CP

Barns motoriske utvikling det første året går i et enormt tempo. Fra å være helt hjelpeløs lærer spebarn seg til å holde hodet oppe, strekke seg, sparke, rulle, krabbe, sitte, stå og til slutt gå. Selv om det er stor variasjon i gradene av CP, er utviklingen i samme rekkefølge, men i et tregere tempo. Barn er forskjellig og noen er tregere enn andre i utviklingen generelt, men etter et års tid, vil man både observere om barnet er en del tregere, samt har ulike symptomer av understående. Det kan derfor være lettere å sette diagnosen etter et år.

CP symptomer – Fysiske tegn

 • Ubalanse i muskeltonus- det kan innebære både spasmer (muskelsammentrekninger), hyperton (stram) muskulatur eller hypoton (slapp og myk)
 • Ufrivillige bevegelser
 • Svak muskulatur
 • Unormale bevegelsesmønstre. Når vi beveger oss er det fordi musklene samarbeider om bevegelsen. Dersom musklene ikke klarer å samarbeide kan bevegelsene bli litt annerledes. For eksempel kan dette skje: Et barn med CP skal strekke seg etter noe, armen går opp, men istedenfor å strekke seg ut, trekkes armen inn
 • Vanskeligheter med motorikk som er samspillet mellom nerve og muskel, og koordinasjon
 • Muskelsvakhet

CP symptomer- Motoriske tegn

 • Utfordringer med grovmotorikk (en betegnelse på bevegelsene i våre store muskelgrupper som skuldre, armer, torsoen, hofter eller ben). Utfordrende aktiviteter vil derfor være: Sitte, krabbe, gå og løpe
 • Utfordringer med finmotorikk (en betegnelse på bevegelsene i våre små muskelgrupper som hendene og ansiktet). Her kan utfordringer være blant annet: prate, skrive og tegne
 • Unormal bearbeiding av sanseinntrykk. Det vil si at man enten er oversensitiv eller undersensitiv til all sanseinformasjon Oversensitivitet kan for eksempel være at det å ta på noe eller bli tatt på, kan føles ubehagelig, noe barna da prøver å unngå
 • Undersensitivitet er det motsatte
 • Øye- hånd koordinasjon. Samspillet mellom synet og styring av håndens bevegelse
 • Innlæringsvansker
Skrevet av: Kine Huseby Michelsen, fysioterapeut og markedsansvarlig

Krabatnytt

Fire ganger i året sender vi ut nyhetsbrev med fagstoff og informasjon om våre produkter. Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev direkte til din innboks.