For å enkelt finne frem på våre nettsider kan du benytte søkefunksjonen

Cerebral Parese – Grader

Cerebral Parese (CP) ble tidligere klassifisert i 3 forskjellige grader; mild, moderat eller alvorlig grad, men på slutten av 90 tallet ble det utviklet et klassifiseringssystem for grovmotorikk med 5 nivåer; (GMFCS). I dag er det også et tilsvarende system for Håndfunksjon; (MACS) og Kommunikasjon; (CFCS).
Skrevet av: Kine Huseby Michelsen, Fysioterapeut
Cerebral Parese Grader

Grader av Cerebral Parese

CP er en omfattende diagnose, med flere forskjellige undertyper. I tillegg til å dele CP inn i de ulike typene, klassifiseres alvorlighetsgraden av den grovmotoriske funksjonen, håndfunksjonen og kommunikasjonsevnen. De ulike gradene gir et bilde av barnas ferdigheter og begrensninger, samt utviklingen deres. Disse klassifiserings systemene er i dag verktøy som blir brukt over store deler av verden, og er en del av det Norske CP- registeret, samt CP- Oppfølgingsprogrammet (CPOP).

Grovmotorikk

GMFCS står for Gross Motor Function Classification system, og er et pålitelig verktøy som brukes for å vurdere funksjons nivået til barn med CP. Det legger spesielt vekt på bevegelser som sitte, gå og hva slags hjelpemidler barnet vil trenge fremover. Man vil få et inntrykk om barnet kommer til å trenge for eksempel krykker, rullator, rullestol eller andre type hjelpemidler. Gradene deles inn og tilrettelegges i fire forskjellige aldersgrupper, og blir brukt på spebarn under 2 år, og helt opp til man er 18 år. Allikevel er det sjeldent forbedring etter 5-6 års alderen. Aldersgruppene 6-12år og 12-18 år, tar også for seg hvordan personlig og miljøfaktorer påvirker valg av forflytningsmåter.  Se gradene under:

Gross-motor-function-classification-system

Levels-of-Gross-Motor-Function-Classification-System-GMFCS

Nivå I

Går, løper, hopper og går i trapp uten rekkverk. Det kan være noe begrensing i forhold til løpehastighet, balanse og koordinasjon.

Nivå II

Går med begrensninger, og må ha rekkverk i trapp. Klarer ikke å løpe og hoppe.

Nivå III

Går med forflytninghjelpemiddel og bruker rullestol på lengre strekker.

Nivå IV

Bruker manuell eller elektrisk rullestol selv. Kan være mulig å gå noe med hjelp.

Nivå V

Bruker manuell rullestol, der barnet blir fraktet rundt.

Les også Erfaringen Krabatbarnet Eveline har med Sheriff Rullestol og Jockey plus stol.

Håndfunksjon

Manual Ability Classification system (MACS) kategoriseres også inn i 5 nivåer. Dette er for å vurdere hva slags muligheter barn fra 4- 18 år med CP har til å håndtere gjenstander i hverdags aktiviteter.

Manual Activity Classification System (MACS) (Eliasson et al 2006)

Nivå I

Klarer helt fint å håndtere ulike gjenstander, og gjør det bra.

Nivå II

Noe redusert kvalitet og hastighet, men håndterer de fleste gjenstander.

Nivå III

Vanskelig å håndtere gjenstander, og trenger hjelp med å forberede og tilrettelegge aktiviteter.

Nivå IV

Håndterer noen enkle gjenstander, og trenger alltid litt hjelp fra andre.

Nivå V

Håndterer ingen gjenstander, og klarer ikke en gang å utføre enkle bevegelser med hendene. Er avhengig av hjelp.

Kommunikasjon

Communication Function Classification System (CFCS) (Hidecker et al 2011)
Communication Function Classification system (CFCS) er et nyere system, som klassifiserer evnen til å kommunisere. Det er nylig blitt en del av CP- registeret i Norge, og anses som et pålitelig klassifiserings system med 5 nivåer:

Nivå I

Barnet kommuniserer (veksler mellom å være sender og mottaker av informasjon) selvstendig og effektivt med både kjente og ukjente mennesker, i forskjellige miljøer.

Nivå II

Barnet kommuniserer selvstendig og effektivt med både kjente og ukjente mennesker, i forskjellige miljøer. Samtaletempo er langsommere.

Nivå III

Barnet kommuniserer selvstendig og effektivt, men kun med kjente, og i de fleste miljøer.

Nivå IV

Barnet er ikke alltid konsekvent med kommunikasjonen, selv med kjente samtalepartnere.

Nivå V

Barnet klarer sjeldent å kommunisere, selv med kjente.

 

 

 

Kilder:
Sieglinde, Martin. Teaching Motor Skills to Children with Cerebral Palsy and Similar Movement Disorders: A Guide for Parents and Professionals (2006).
Palisano RJ, Rosenbaum P, Bartlett D, Livingston M. GMFCS E&R.2007 CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University
Eliasson AC, Krumlinde Sundholm L, Rösblad B, Beckung E, Arner M, Öhrvall AM, Rosenbaum P. The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability.Developmental Medicine and Child Neurology 2006 48:549-554
Hidecker MJC, Paneth N, Rosenbaum P, Kent RD, Lillie J, Eulenberg JB, Chester K, Johnson B, Michalsen L, Evatt M, Taylor K. Developing and validating the Communication Function Classification System (CFCS) for individuals with cerebral palsy. Dev Med and Child Neurol 53(8), 704-710, 2011.

Skrevet av: Kine Huseby Michelsen, Fysioterapeut

Krabatnytt

Fire ganger i året sender vi ut nyhetsbrev med fagstoff og informasjon om våre produkter. Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev direkte til din innboks.