Bakgrunn

Opptakten til Krabat var at Tom-Arne Solhaug for noen år siden ble far til en gutt med Cerebral Parese. Gjennom flere år økte frustrasjonen over tilgjengelige hjelpemidler, og ikke minst ønsket om hjelpemidler som ikke eksisterte. For å lage disse hjelpemidlene, ble Krabat startet.

Krabat-tanken

Krabat utvikler, produserer og markedsfører tekniske hjelpemidler av høy kvalitet for barn og unge. Krabats produkter er nyskapende, funksjonelle og estetisk tiltalende. Krabat inngår aldri kompromisser på bekostning av funksjon, estetikk eller kvalitet.

Mestring og fremgang

Krabat lager hjelpemidler som legger til rette for mestring og fremgang. For at barnet skal mestre hjelpemidlet og få fremgang, må det være morsomt og interessant å bruke. Krabat-hjelpemidler er aktiverende, ikke passiviserende. Fremgang krever andre og forhåpentligvis færre hjelpemidler. Når et barn har så stor fremgang at det ikke lenger trenger et Krabat-hjelpemiddel, er et viktig mål nådd.

Krabatene

I tillegg til ingeniører, har Krabat også ansatt egne fysioterapeuter, ergoterapeuter, industridesigner og teknikere. All kompetanse som er nødvendig for å utvikle og produsere banebrytende produkter finnes i selskapet.

Her ligger en oversikt over kontaktpersoner.

Estetikk

Stygge hjelpemidler er stigmatiserende. Hjelpemidler står ofte fremme og er mye i bruk, derfor er et tiltalende utseende viktig. Et tiltalende og funksjonelt design gjør også at hjelpemidlet er mer i bruk og at større fremgang kan ventes. Tiltalende hjelpemidler gir mer verdighet for barnet. Og gjør det litt stoltere.

Funksjon for alle brukere

Alle produkter utvikles rundt barnet, men også med alle de andre brukerne for øyet. Foreldre, søsken, besteforeldre, venner, barnehage- og skolepersonell og mange andre bruker også hjelpemidlet. Krabat legger derfor stor vekt på at alle rundt barnet skal oppleve hjelpemidlet som funksjonelt, hensiktsmessig og tiltalende.

Fleksibilitet

Et hjelpemiddel brukes sjelden bare i en situasjon. Hjelpemidler fraktes, benyttes ute og inne, sommer og vinter. Hjelpemidler må derfor være tilpasset en lang rekke forskjellige brukssituasjoner, og være enkle å frakte med seg.

Kvalitet

Alle Krabats produkter oppleves som produkter av høy kvalitet både i funksjon, estetikk og utførelse. Krabats ansatte er imøtekommende, yter god service og holder et høyt faglig nivå. Bedriften er sertifisert etter kvalitetsstandaren ISO 9001.

Utviklingsprosess

Produktene utvikles i samarbeid med barn, foreldre og fagpersonell. Alle produkter testes grundig, og tilbakemeldinger tas alvorlig. Moderne verktøy brukes i utviklingsprosessen. Testresultater dokumenteres. Krabat har et nært og godt samarbeid med designere, industridesignere, ingeniørmiljøer og underleverandører i inn-og utland.